Een bouwkundige, met name een gecharterde bouwkundige, kan professioneel advies geven over een breed scala aan kwesties met betrekking tot het onderhoud en de verzorging van gebouwen en het pand waarop het gebouw zich bevindt. De baan omvat niet alleen het gebouw, maar omvat ook het omliggende pand. Een landmeter zal de beschikbare documenten over uw land onderzoeken, inclusief titels en eerdere onderzoeken om grenzen en landkaarten vast te stellen. Een bouwexpert is meestal betrokken bij de verkoop van een onroerend goed, dus hun rapport kan soms bepalen of een verkoop doorgaat of niet. Laten we eens analyseren wat enkele van de verplichtingen zijn die een bouwkundige moet op zich nemen door de baan te accepteren.

Een van de belangrijkste activiteiten is om de enquête zelf te maken. Het beste voertuig dat u kunt gebruiken om een ​​idee te krijgen van de staat van een onroerend goed, is om het bouwonderzoek te onderzoeken. Zoals we al zeiden, heeft u mogelijk een enquête nodig als u het onroerend goed verkocht. In andere gevallen zou u de bouwenquête gebruiken als u betrokken was bij de renovatie of verbetering van het gebouw. Een Building Survey onderzoekt alle elementen van het pand.

Projectmonitoring is belangrijk omdat elke bouwmeester zaken als de algehele voortgang en impact van de projectactiviteiten moet monitoren. Dit rapport biedt inzicht in hoe de algehele prestaties, schema’s en doelstellingen worden behaald.

Party Wall Surveying houdt in dat wordt geanticipeerd op de manier waarop anderen buiten het onderwerp kunnen worden beïnvloed. Dit omvat ook het proces om uit te zoeken of er geschillen zullen zijn tussen de buren van het aangrenzende gebouw en de eigenaar van het gebouw. Onderdeel van het partijmuuronderzoek is het bieden van oplossingen zodat het bouwproject voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Het recht van Licht begint aan de vrijheid voor het recht van licht van de buurman waaraan ze gewend zijn. Als je denkt dat een nieuwe ontwikkeling het lichtniveau dat je ontvangt zal beperken, dan heb je het volste recht om je ertegen te verzetten. Als een raam of een opening 20 jaar of meer onbelemmerd daglicht heeft gehad, krijgt het automatisch het recht op licht. Het nieuwe gebouw vermindert de hoeveelheid natuurlijk licht dat binnenkomt en zal daarom worden beschouwd als een belemmering.